bg
en
Сдружение “ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“
За компанията Проекти

Sensor intelligence ... независимост, иновации и лидерство са основните послания на нашата идентичност.

 

Под иновации ние разбираме не просто изобретяване и усъвършенстване на нови продукти, производствени методи и организационни структури, а също тяхното смислово и интелигентно внедряване.

 

прочети повече